पाठ ५: रहिवाश्यांचे जनसांख्यिकीय आणि बायोमेट्रिक तपशील कॅप्चर करून नोंदणी / अद्ययतन ग्राहकांचा वापर

You can also put your name on our leaderboard after succesfull exam

यशस्वी परीक्षेनंतर आपण आपले नाव आमच्या लीडरबोर्डवर देखील ठेवू शकता

Our Top 10 Performers

maximum of 70 points
Rank Name Entered on Points Result
Table is loading
No data available

पाठ ५: रहिवाश्यांचे जनसांख्यिकीय आणि बायोमेट्रिक तपशील कॅप्चर करून नोंदणी / अद्ययतन ग्राहकांचा वापर

पाठ ५ या मॉड्यूलमधील जास्तीत जास्त 70 प्रश्न उत्तरे आधार परीक्षा मराठी डेमो मॉक टेस्ट सराव पेपर